top

Wonen in lisdodde

Thema's

Publicatie

18 oktober 2021

Auteurs

T.W. Kruisselbrink

In opdracht van

Veenweiden Innovatie Centrum

Kunnen teelten als lisdodde en riet een positieve impuls geven aan de toekomst van de veenweiden en de bouwsector? In Schoonhoven is in 2021 als onderdeel van het project ‘Markt & Ketenvorming Natte Teelten’ een experiment uitgevoerd met lisdodde-isolatieplaten in een Schoonhovens’ appartementencomplex. De resultaten zijn positief, men ziet potentie.