top

Zonneweides op veen

Thema's

Publicatie

20 januari 2021

Auteurs

Roelof Westerhof

In opdracht van

Provincie Zuid-Holland. Met dank aan Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Zonneweides (weides met zonnepanelen) zouden kunnen bijdragen aan een economisch rendabel veenweidegebied en de transitie naar duurzame energie. Hoe kunnen zonneweides worden ingepast in het landschap? En kan bodemdaling worden verminderd in combinatie met zonneweides op veen?