top

Coalitie Stevige Steden, position paper

17 juli 2023

In december 2021 heeft een consortium van meer dan 20 Nederlandse organisaties (van het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, GGD-en en LTO Noord) een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. Het doel van het programma is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). In het programma wordt ook een link gelegd met bodemdaling.

 

Eén van de werkpakketten van het LIFE IP project betreft dan ook de totstandkoming en het programmamanagement van de Coalitie Stevige Steden. Het Kenniscentrum heeft een prachtig Engelstalig position paper / report opgesteld waarin beschreven is hoe de Coalitie stevige steden tot stand is gekomen, wat de doelen zijn en natuurlijk wat we ervan kunnen leren!

 

Klik voor meer informatie over de Coalitie Stevige Steden.