top

Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen

24 november 2022

Jan van Bakel en Lodewijk Stuyt hebben een artikel gepubliceerd over gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen.

Het areaal gedraineerde landbouwgronden in Nederland is ruim 620.000 hectare. Conventionele buisdrainage leidt tot een aanzienlijke daling van de hoogste grond- waterstanden; gecontroleerde buisdrainage kan ook een verhoging van de laagste grondwaterstanden tot gevolg hebben. Het is dus van groot belang in regionale modellen (gecontroleerde) buisdrainage goed te modelleren. Door gebrek aan ken- nis van zowel de theorie als van geografische gegevens is dat lang niet altijd het geval.

Lees het artikel

 

Hans Mankor gaf een reactie op dit artikel over gecontroleerde buisdrainage en wel een deel daarvan, namelijk de toepassing van waterinfiltratiesystemen in het veenweidengebied. Lees de reactie

 

Hierop volgde weer een reactie van Jan van Bakel en Lodewijk Stuyt. Dat geeft aan dat de door Mankor gesignaleerde problemen daadwerkelijk in de praktijk van de onderwaterdrainage in veenweidegebieden spelen. Echter is er op diverse onderdelen een andere opvatting. Lees de reactie