top

Gemeenten missen grondwaterkansen

7 november 2023

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen heeft, met steun van de Nationale Aanpak Funderingsproblematiek van RVO, de Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer samengesteld. Actief Grondwaterpeilbeheer is een methode om schommelingen in het grondwater te beperken. De Toolbox ondersteunt gemeenten en anderen bij het volwaardig meewegen van Actief Grondwaterpeilbeheer bij beslissingen over rioolvernieuwing én bij de implementatie ervan. Deskundigen, betrokken bij de ontwikkeling van de Toolbox, denken dat gemeenten kansen missen als zij Actief Grondwaterpeilbeheer niet volwaardig meewegen. De Toolbox bevat een overzicht van technische eisen, juridische aspecten, benodigde lokale kennis en discussiepunten. Verder bevat de Toolbox instrumenten die helpen bij de communicatie met bewoners. Bekijk de animatie die onderdeel is van de Toolbox.

 

Steeds meer problemen
Grondwater leidt in steeds meer gemeenten tot problemen. Te hoog grondwater zorgt voor wateroverlast en verzakking van infrastructuur; te laag grondwater zorgt voor schade aan groen, bodemdaling en problemen met houten funderingen. Gemeenten kennen een zorgplicht om binnen redelijke kosten te doen wat mogelijk is om voor een optimale grondwaterstand te zorgen. Dat is niet makkelijk. Grondwater laat zich niet overal goed beïnvloeden en de belangen zijn vaak tegengesteld.

 

Kansen
Toch laten gemeenten nog kansen liggen, denkt grondwaterdeskundige Maarten Kuiper van ingenieursbureau Aveco de Bondt. Met Actief Grondwaterpeilbeheer is er een techniek voorhanden die zich meermaals bewezen heeft. In de visie van Kuiper doen gemeenten er verstandig aan om bij grootschalige rioolvernieuwing, nieuwbouw en vergroeningsprojecten Actief Grondwaterpeilbeheer volwaardig mee te wegen als een van de opties. René Huisman van het Ingenieursbureau Drechtsteden ondersteunt deze gedachte. In de wijk Land van Valk functioneert Actief Grondwaterpeilbeheer nu al meer dan 20 jaar. Ondanks de belangentegenstellingen heeft het systeem de grondwaterproblemen daar merkbaar verminderd. Wel is het vaak lastig om de verwachtingen van burgers over wat het systeem wel en niet kan en wie waarvoor verantwoordelijk is goed te managen. Dat maakt gemeenten soms huiverig. Rene Huisman merkt dat ook in zijn werkpraktijk. In de visie van Maarten Kuiper is dat precies waar kansen worden gemist. De Toolbox maakt inzichtelijk hoe de verhoudingen juridisch liggen en hoe je goed over verantwoordelijkheden kunt communiceren.

De Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer is vrij beschikbaar op de website van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.