top

KBF E-learning: ‘Bodemdaling voor professionals’

9 december 2022

Werk jij aan bodemdaling- en/of funderingsproblemen in bebouwd gebied?

Dan is de Toolbox Bodemdaling in Steden voor jou gemaakt. Leer de belangrijkste lessen in de e-learning en download de zes Tools die nu beschikbaar is.

Bekijk hier de introductie van de toolbox. De hele e-learning is hier te bekijken

De zes Tools zijn tot stand gekomen in het project Toolbox Bodemdaling in Steden, mogelijk gemaakt dankzij steun van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland en een bijdrage uit de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

 

Met bijzondere dank voor de input van de vele professionals hebben we dit resultaat kunnen realiseren!

 

Arend van Woerden (Sweco), Arianne Fijan (gemeente Gouda), Corné Nijburg (Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen), Dirk van Pijpe (De Urbanisten), Elisabeth Ruijgrok (Witteveen+Bos), Frans van de Ven (Deltares), Frédérique Minderhoud (FLO Legal), John Stelck (Studio Stelck), Koen Weytingh (Toekomst Sterk), Loek Weijts (Loek Weijts Illustraties & Infographics), Luuk Jacobs (Luuk Jacobs Communicatieadvies), Marieke Desmense (hoogheemraadschap van Rijnland), Peter de Putter (Sterk Consulting), Robert van Cleef (Sterk Consulting), Wouter Engel (Royal HaskoningDHV) …en vele anderen.

 

6 kopjes per thema met de graphics:

  1. Toolkit hoogteverschillen door bodemdaling. Hoe ga je om met toenemende hoogteverschillen door bodemdaling? Met deze toolkit breng je de opties helder in beeld als basis voor gesprek over een toekomstbestendige stad.
  2. Stevige aanpak op slappe bodem. Projecten rond bodem en water in de bebouwde omgeving zijn al snel complex. In Gouda is het gelukt die knoop te ontwarren. Vijf keuzes rond procesaanpak en communicatie waren cruciaal. Nuttige tips voor jouw project?
  3. Rechten en plichten bij bodemdaling. Krijg inzicht in de juridische aspecten van bodemdaling in bebouwd gebied vanuit drie invalshoeken: taken en verantwoordelijkheden, schade en veel voorkomende maatregelen.
  4. My First MKBA. Een MKBA vergelijkt kosten én maatschappelijke effecten van verschillende oplossingen. Deze Tool helpt je een MKBA op te zetten, eerst kwalitatief dan kwantitatief. Stap voor stap krijg je meer grip op je project.
  5. Modellering effectief ingezet. Modellering is een fantastisch middel om oplossingsvarianten aan te scherpen en af te wegen, als je tenminste zorgt voor een goede voorbereiding. Hoe pak je dat aan?
  6. Riolering privéterrein binnensteden. Een structurele aanpak van riolering op privéterreinen in oude binnensteden levert een belangrijke bijdrage aan een goed (afval)watersysteem. Maar hoe vlieg je dat aan?

 

Ervaringen:

De eerste Gemeenten zijn al aan de slag met de Toolbox tijdens onze roadshow-bijeenkomsten: 

  • In Dordrecht is de Toolkit Hoogteverschillen door Bodemdaling met succes gebruikt tijdens een bijeenkomst voor medewerkers van de gemeente en de omgevingsdienst. De Toolkit, die ontwikkeld is door De Urbanisten, geeft snel zicht op de verschillende oplossingen, hun voor- en nadelen.
  • In Amsterdam wordt gewerkt aan een aanpak voor bodemdaling in Amsterdam-Noord. Tijdens een bijeenkomst van de gemeente voor stakeholders heeft Frederique Minderhout van Flo Legal inzicht gegeven in de juridische aspecten van de aanpak, gebaseerd op de Tool: Rechten en Plichten bij Bodemdaling.
  • In Almere kijken we aan de hand van de Tool ‘My First MKBA’ naar verschillende opties voor rioolvernieuwing in een gebied met verschillende bodemdalingssnelheden. Daarbij wordt ook gekeken naar de levenscyclus van verschillende oplossingen.

 

Meer informatie roadshow

 

Ook interesse? Neem contact op met Luuk Jacobs of Robert van Cleef via info@kbf.nl