top

Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

10 april 2024

Er zijn in Nederland genoeg plekken om te bouwen, ook als je rekening houdt met zaken als waterveiligheid en drinkwaterbeschikbaarheid. Het is belangrijk om tijdens de bouw rekening te houden met het water en de bodem. Zo kunnen huizen, bedrijfslocaties en industrieterreinen ook mee op lange termijn.

Het ruimtelijk afwegingskader is een beslissingsondersteunend instrument voor gemeenten, waterschappen en provincies. Het helpt hen om bij locatiekeuzes voor nieuwe woningbouw, werklocaties, publieke gebouwen of industriegebieden een goede afweging te maken vanuit het water- en bodemsysteem. En het gaat over de onderwerpen waterveiligheid, wateroverlast, bodemdaling en de beschikbaarheid van drinkwater.

 

Het ruimtelijk afwegingskader wordt toegepast op projecten en gebiedsontwikkelingen waar op 1-1-2025 nog geen bestemmingsplan is, zoals staat in de Kamerbrief Water en Bodem sturend.

 

Er volgt nog een verkenning naar hoe het ruimtelijk afwegingskader het beste geborgd kan worden. Hier is nog geen besluit over genomen.

Dit afwegingskader sluit aan bij bodemdalingsbestendige nieuwbouw.
Meer info over bodemdalingsbestendige nieuwbouw