top

Waterdoorlatende verharding vraagt om bijzondere aandacht bij ontwerp, aanleg en beheer

18 april 2023

Waterdoorlaatbare verhardingen zijn onderdeel van klimaatadaptieve maatregelen.
Ook het KBF besteed hieraan aandacht via de deelexpeditie over dit onderwerp.

KAN, Klimaat adaptief bouwen met natuur geeft hier op hun website meer uitleg over.