top

Je bent ambtenaar en je wilt meer weten over bedrijfsvoering op veen

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

De transitie van de melkveehouderij in veenweidegebieden vraagt om nieuwe oplossingen, andere keuzes en investeringen voor de te treffen maatregelen. Uiteraard voor de agrariërs zelf, maar ook voor overheden die beleid en kaders voorbereiden, adviseren over gewenst onderzoek en innovaties, als projectleider ondersteuning bieden bij gebiedsprocessen of een rol als adviseur hebben. Bij al deze rollen is kennis nodig over welke bedrijfsinnovaties wel of niet effectief zijn en welke financiële instrumenten ingezet kunnen worden. Maar ook over de rol die men heeft  bij de ontwikkeling van de duurzame markt- en keten en aanpassingen op water systeemniveau.

Thema's

Klimaatslim ondernemen veenweidegebieden
In de veenweidegebieden in Nederland moet een aantal dingen plaatsvinden. De stikstofuitstoot moet worden gereduceerd, de klimaatdoelen moeten worden gehaald en de bodemdaling moet worden afgeremd. Hiervoor is onder andere de verhoging van het grondwaterpeil ten aanzien van het maaiveld nodig. Voor melkveehouders betekent dit dat zij op een andere manier moeten gaan boeren. Daar zitten heel veel haken en ogen aan.
Meer over Klimaatslim ondernemen veenweidegebieden