top

Je bent agrariër/terreinbeheerder en je wilt meer weten over wateroverlast en droogte

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Een dalende bodem kan (grond)wateroverlast veroorzaken. Voor de landbouw worden percelen onbegaanbaar en ontstaan productieproblemen. Voor de natuur kan de vernatting juist een kans zijn. Tegelijkertijd leidt klimaatverandering in de zomer tot droogte. Dit zorgt juist voor lage grondwaterstanden en dat zal de bodemdaling en daaraan gerelateerde problemen zoals oxidatie van de veenbodem juist versnellen. Wat is er bekend over wateroverlast en droogte voor de agrariër/ terreinbeheerder? Wat is er bekend over waterbeschikbaarheid en wat is er bekend over oplossingen zoals WaterInfiltratiesystemen (WIS)? 

Thema's

Wateroverlast en droogte
Er wordt gewerkt aan oplossingen die goed zijn voor het voorkomen van problemen door wateroverlast en droogte. In het stedelijk gebied wordt gewerkt aan Actief Grondwater Peilbeheer. In het landelijk gebied kan met waterinfiltratiesystemen de grondwaterstand beter op peil worden gehouden. Er worden drainagebuizen in de bodem aangebracht. De buizen infiltreren water in de bodem in droge periodes. In natte periodes werken zij drainerend.
Meer over Wateroverlast en droogte