top

Je bent ambtenaar en je wilt meer weten over openbaar groen en bodemdaling

Wij helpen je natuurlijk graag!
Kom meer te weten

In gebieden met bodemdaling verdient het groen speciale aandacht. Groen kan niet altijd tegen verlagingen of verhogingen van het (grond)waterpeil. Ophogen van wegen en plantsoenen beïnvloedt het groen. De wortels komen dieper in het grondwater en kunnen daar niet altijd tegen. Grote bomen gebruiken veel grondwater en kunnen de grondwaterstand juist lokaal verlagen en de bodemdaling beïnvloeden. Wat is bekend over de relatie tussen bodemdaling en groenvoorzieningen? Wat is bekend over oplossingen zoals het funderen van bomen in het Vondelpark in Amsterdam en op de Markt in Gouda? 

Thema's

Openbaar groen
Groenvoorzieningen beïnvloeden de bodemdaling en omgekeerd kan de bodemdaling en de maatregelen die worden genomen om deze af te remmen de groenvoorzieningen in de openbare ruimte op een negatieve wijze raken. In de deelexpeditie ‘Doorgroeibare verhardingen’ wordt nagedacht over de vraag hoe doorgroeibare verhardingen functioneren en óf en in hoeverre deze het tempo van de bodemdaling beïnvloeden.
Meer over Openbaar groen