top

Platform Slappe Bodem

Thema's

Publicatie

18 maart 2023

In opdracht van

Platform Slappe Bodem

Het Platform Slappe Bodem (PSB) is een samenwerking van lokale en regionale overheden. PSB wordt gevoed door de expertise van kennisinstituten en de ervaring van praktijkopgaven. Platform Slappe Bodem genereert bewustwording en agendering van bodemdaling binnen diverse nationale beleidsvelden en agenda’s. De missie van PSB is om bodemdaling in Nederland beheersbaar te krijgen door bewuste keuzes voor de (middel-)lange termijn te maken.