top

Je bent ambtenaar en je wilt meer weten over schade aan de infrastructuur

Wij helpen je natuurlijk graag!
Kom meer te weten

Gebieden met bodemdaling kennen grote uitdagingen op het gebied van hun infrastructuur zowel bij aanleg als in het beheer. In de openbare ruimte ontstaat door versnelde zetting schade aan boven- en ondergrondse infrastructuur zoals wegen, rioleringen en kabels en leidingen. Wegen verzakken, zijn vaak opengebroken en er treden incidenten op door breuken in gasleidingen en rioleringen. Overheden worden geconfronteerd met verminderde kwaliteit van de openbare ruimte, hogere risico’s en hoge kosten. Wat is bekend over de uitdagingen van infrastructuur? Wat is er bekend over oplossingen zoals innovatieve en levensduur verlengende ophoog technieken? 

Thema's

Infrastructuur
Bodemdaling veroorzaakt grote schade aan de boven- en ondergrondse infrastructuur. Wegen verzakken en onder de grond breken rioleringen en gas- en elektriciteitsleidingen. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende in 2016 dat de kosten voor het herstel van en onderhoud aan de algehele infrastructuur kunnen oplopen tot 5,2 miljard euro in 2050. Hoe kunnen gemeenten de kans op torenhoge kosten verkleinen?
Meer over Infrastructuur

Deze experts helpen je verder