top

Je bent bestuurder/politicus en je wilt meer weten over openbaar groen en bodemdaling

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

In gebieden met bodemdaling verdient het groen speciale aandacht. Dit is politiek verbonden aan het dossier van klimaatadaptatie. Groen kan niet altijd tegen wijzigingen van het (grond)waterpeil. Ophogen van wegen en plantsoenen beïnvloedt het groen omdat de wortels dieper in het grondwater komen te staan. Grote bomen gebruiken veel grondwater en kunnen de grondwaterstand verlagen en bodemdaling beïnvloeden. Wat is bekend over de relatie tussen bodemdaling en groen? Wat is bekend over oplossingen zoals het funderen van bomen in het Vondelpark in Amsterdam en op de Markt in Gouda? 

Thema's

Openbaar groen
Groenvoorzieningen beïnvloeden de bodemdaling en omgekeerd kan de bodemdaling en de maatregelen die worden genomen om deze af te remmen de groenvoorzieningen in de openbare ruimte op een negatieve wijze raken. In de deelexpeditie ‘Doorgroeibare verhardingen’ wordt nagedacht over de vraag hoe doorgroeibare verhardingen functioneren en óf en in hoeverre deze het tempo van de bodemdaling beïnvloeden.
Meer over Openbaar groen