top

Je bent bestuurder/politicus en je wilt meer weten over schade aan de infrastructuur

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Gebieden met bodemdaling kennen grote uitdagingen op het gebied van hun infrastructuur zowel bij aanleg als in het beheer. De uitdaging kan politiek niet los worden gezien van de energietransitie en klimaatadaptatie. In de openbare ruimte ontstaat schade aan boven- en ondergrondse infrastructuur zoals wegen, rioleringen en kabels en leidingen. Wegen verzakken, de kwaliteit van de openbare ruimte staat onder druk en er treden incidenten op zoals het breken van rioleringen en gasleidingen. Wat is bekend over de uitdagingen voor de infrastructuur? Wat is er bekend over oplossingen zoals innovatieve en levensduur verlengende ophoog technieken?

Thema's

Infrastructuur
Bodemdaling veroorzaakt grote schade aan de boven- en ondergrondse infrastructuur. Wegen verzakken en onder de grond breken rioleringen en gas- en elektriciteitsleidingen. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende in 2016 dat de kosten voor het herstel van en onderhoud aan de algehele infrastructuur kunnen oplopen tot 5,2 miljard euro in 2050. Hoe kunnen gemeenten de kans op torenhoge kosten verkleinen?
Meer over Infrastructuur

Deze experts helpen je verder