top

Je bent bestuurder/politicus en je wilt meer weten over schade aan tuinen en terrassen

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Bewoners van panden op een slappe bodem hebben last van snel verzakkende tuinen, terrassen en opritten. Hierbij kunnen ook rioleringen, kabels en leidingen breken. De kosten voor het beheer en onderhoud zijn enorm hoog en voor rekening van de eigenaar. De zakkende bodem kan ook voor wateroverlast zorgen en effect hebben op het groen in de tuin. Politiek is dit vraagstuk niet los te zien van klimaatadaptatie. Wat is bekend over de extra kosten en overlast van tuinen en terrassen? Wat is bekend over de oplossingen zoals tuinen onderheien of innovatieve en levensduur verlengende ophoog technieken?

Thema's

Tuinen en terrassen
Bodemdaling zorgt voor verzakkingen en daarmee voor schade aan tuinen en terrassen. In de deelexpeditie ‘Innovatieve ophoogtechnieken’ werkten partijen samen aan de vraag hoe, door het toepassen van innovatieve en levensduur verlengende technieken, deze problemen aangepakt kunnen worden. Er is een lijst met innovatieve technieken opgesteld die mogelijk ook geschikt zijn voor het ophogen van tuinen en terrassen.
Meer over Tuinen en terrassen

Deze experts helpen je verder