top

Je bent eigenaar/bewoner en je wilt meer weten over openbaar groen en bodemdaling

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

In gebieden met bodemdaling verdient het groen speciale aandacht, juist ook van de eigenaar/ bewoner. Verlagingen of verhogingen van het (grond)waterpeil hebben effect op het welzijn van het groen. Niet al het groen kan er tegen als de peilen rijzen of dalen. Gekozen oplossingen voor bodemdaling hebben impact op het welzijn van het groen. Het groen kan zelfs bijdragen aan de bodemdaling wanneer bomen bij droogte veel grondwater gebruiken. Wat is bekend over de relatie tussen bodemdaling en het groen? Welke oplossingen zijn denkbaar en wat zijn hiervan de consequenties? 

Thema's

Openbaar groen
Groenvoorzieningen beïnvloeden de bodemdaling en omgekeerd kan de bodemdaling en de maatregelen die worden genomen om deze af te remmen de groenvoorzieningen in de openbare ruimte op een negatieve wijze raken. In de deelexpeditie ‘Doorgroeibare verhardingen’ wordt nagedacht over de vraag hoe doorgroeibare verhardingen functioneren en óf en in hoeverre deze het tempo van de bodemdaling beïnvloeden.
Meer over Openbaar groen