top

Je bent eigenaar/bewoner en je wilt meer weten over schade aan tuinen en terrassen 

Wij helpen je natuurlijk  graag!
Stel ons een vraag

Bodemdaling kan schade veroorzaken aan tuinen en terrassen van woningen en gebouwen. Vaak gaat het om het versneld verzakken van terrassen en opritten. Hierbij kunnen ook rioleringen, kabels en leidingen breken. De kosten voor beheer en onderhoud zijn enorm hoog en voor rekening van de eigenaar. Een zakkende bodem kan voor wateroverlast zorgen en vervolgens effect hebben op de vitaliteit van het groen in de tuin. Wat is bekend over de kosten van bodemdaling op tuinen en terrassen? Wat is bekend over de oplossingen zoals tuinen onderheien of innovatieve en levensduur verlengende ophoog technieken?

Thema's

Tuinen en terrassen
Bodemdaling zorgt voor verzakkingen en daarmee voor schade aan tuinen en terrassen. In de deelexpeditie ‘Innovatieve ophoogtechnieken’ werkten partijen samen aan de vraag hoe, door het toepassen van innovatieve en levensduur verlengende technieken, deze problemen aangepakt kunnen worden. Er is een lijst met innovatieve technieken opgesteld die mogelijk ook geschikt zijn voor het ophogen van tuinen en terrassen.
Meer over Tuinen en terrassen

Deze experts helpen je verder