top

Je bent eigenaar/bewoner en je wilt meer weten over wateroverlast en droogte

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Door een dalende bodem kan (grond)wateroverlast ontstaan in huizen, tuinen en kelders. Dit leidt tot natte voeten, vochtige woningen, natte tuinen en gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd leidt klimaatverandering in de zomer tot periodes van droogte. Dit zorgt juist voor lage grondwaterstanden en dat zal de bodemdaling en het risico op rottende houten paalfunderingen verhogen. Wat is er bekend over wateroverlast en droogte en wat betekent dit voor de eigenaar/bewoner? Wat is er bekend over oplossingen zoals Actief Grondwaterpeil Beheer (AGWP? 

Thema's

Wateroverlast en droogte
Er wordt gewerkt aan oplossingen die goed zijn voor het voorkomen van problemen door wateroverlast en droogte. In het stedelijk gebied wordt gewerkt aan Actief Grondwater Peilbeheer. In het landelijk gebied kan met waterinfiltratiesystemen de grondwaterstand beter op peil worden gehouden. Er worden drainagebuizen in de bodem aangebracht. De buizen infiltreren water in de bodem in droge periodes. In natte periodes werken zij drainerend.
Meer over Wateroverlast en droogte