top

Bodemdaling en droogte

Thema's

Publicatie

20 september 2017

Auteurs

Saskia Hommes, Deltares

In opdracht van

RWS

In Zevenaar is tijdens een droogteperiode in 2006 (3 weken hittegolf in juni) veel schade aan huizen ontstaan omdat bomen water gingen onttrekken uit de kleilaag waar de huizen op gefundeerd staan. Bekend is dat eco-passages over de rijksweg kwetsbaar zijn voor droogte. De bodems zijn meestal maar 50 cm dik en er kan maar weinig water uit de natte perioden worden geborgen. Tijdens droge perioden verdrogen bodem en vegetatie. Door droogte van de bodem en relatief lage grondwaterstand kan het aantal knaagdieren, vooral woelmuizen, explosief toenemen en schade veroorzaken aan het worteldek en de stabiliteit van het wegtalud. Ook andere dieren zoals mollen, konijnen en insecten kunnen in activiteit toenemen en de stabiliteit van het talud verlagen. In Nederland is hier nog niet veel onderzoek naar gedaan, in Groot-Brittannië bijvoorbeeld wel meer.