top

Factsheet deelexpeditie innovatieve ophoogtechnieken

Thema's

Publicatie

20 september 2018

Auteurs

Diverse medewerkers gemeenten, provincie, rijk, waterschappen, omgevingsdienst en bedrijfsleven

In opdracht van

RWS

Deelexpeditie Innovatieve Ophoogtechnieken (DIO) is een initiatief van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB). Deelnemers in de deelexpeditie zijn gemeenten, waterschap, provincie, omgevingsdiensten, Rijk en het Platform Slappe Bodem. De DIO verdiept zich in de vraag hoe het handelingsperspectief van innovatieve en (veelal) levensduur verlengende funderingstechnieken verder ontwikkeld kan worden. De DIO bevat een juridische verkenning voor innovatieve ophoogtechnieken.