top

Factsheet waterpasserende, waterdoorlatende en doorgroeibare verhardingen

Publicatie

9 september 2022

Auteurs

Reinder Brolsma, Daan Rooze, Floris Boogaard

In opdracht van

KBF

Waterpasserende, waterdoorlatende en doorgroeibare verhardingen worden steeds vaker overwogen voor klimaatadaptatie. Ook in bodemdalingsgevoelige gebieden is men benieuwd naar de mogelijkheden. In de deelexpeditie ‘waterpasserende en doorgroeibare verhardingen’ is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is tijdens bijeenkomsten kennis geordend van betrokken partijen die actief zijn in bodemdalingsgevoelige gebieden en met waterpasserende verhardingen. In de factsheet wordt beschreven wat we wel en wat we niet weten (kennisvragen) over de werking, de effecten en de toepasbaarheid van deze in bodemdalingsgevoelige gebieden.