top

Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020

Thema's

Publicatie

20 februari 2020

In opdracht van

Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland

De historische binnenstad van Gouda is gebouwd op slappe bodem. Dit brengt grote uitdagingen met zich op het gebied van boven- en ondergrondse infrastructuur en waterbeheer en woningen en erfgoed. In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) is beschreven op welke wijze de huidige wateroverlast wordt teruggebracht, nieuwe wateroverlast wordt voorkomen en er is een onderzoeksagenda opgesteld.