top

Haalbaarheidsonderzoek Massastabilisatie

Thema's

Publicatie

20 maart 2019

Auteurs

Arend van Woerden

In opdracht van

Gemeente Woerden

Het beheer en onderhoud van infrastructuur op slappe bodem is twee keer zo duur als infrastructuur op vaste grond. Daarnaast resulteert een slechte kwaliteit van de openbare ruimte tot veel overlast voor inwoners en ondernemers. Voor gemeenten is de korte levensduur van projecten op slappe bodem dus een enorme last op de ambtelijke organisatie en de gemeentelijke financiën. Dit project onderzoekt of landelijke wegen in veenweidegebied met de in Nederland niet eerder toegepaste techniek van massastabilisatie langer op hoogte kunnen worden gehouden. Het omvat een haalbaarheidsonderzoek, inclusief een verwachting van levenscycluskosten, uitvoerbaarheid, milieueffecten en oplossend vermogen. Afhankelijk van de uitkomsten wordt daarna een proefvak aangelegd, met een rapportage van conclusies en aanbevelingen.