top

Leidraad 4: IBOR-coaching, DIN model aanpak bodemdaling

Thema's

Publicatie

9 september 2022

Auteurs

Corne Nijburg

In opdracht van

KBF

Binnen de deelexpeditie Coaching IBOR Bodemdalingproof is gewerkt aan een set van vijf handzame leidraden. Deze producten dragen bij aan het programmatisch werken aan bodemdaling in bebouwd gebied en helpen bij het inbedden van de aanpak in de organisatie.

Leidraad 4: Deze PowerPoint toont een doelen-inspanningen-netwerk om met elkaar te bespreken en te bepalen welke onderdelen van toepassing zijn bij het opstellen van een passend programmaplan.