top

Leidraad bodemdaling Midden Delftland

Publicatie

6 maart 2022

In opdracht van

LTO-Noord afdeling Delflands Groen, Gemeente Midden Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland, CLM.

Het gebied Midden Delfland ligt tussen de steden Delft, Rotterdam en Den Haag en is onderhevig aan bodemdaling. Op bodems met veengrond gaat de daling in West-Nederland behoorlijk snel, tot wel 1 cm per jaar.

Dat is een belangrijke reden voor de gezamenlijke overheden en andere betrokken organisaties, als grondgebruikers, om zich in te spannen om die oxidatie te beperken.