top

Maisteelt en bodemdaling op veen in Friesland

Thema's

Publicatie

13 januari 2021

Auteurs

John Verhoeven, Wageningen Livestock Research, Everhard van Essen, Aquator Groen & Ruimte Nicolette Hartong

In opdracht van

Provincie Friesland

In Fryslân is met de Feangreidefisy de lijn ingezet om maaivelddaling door veenoxidatie zoveel mogelijk te vertragen. Met het oog hierop willen Provinciale Staten op pure veengronden (zonder kleidek) kerende grondbewerking voor onder andere maïsteelt ontmoedigen. In dat kader is het project “Maisteelt en bodemdaling op veen in Friesland” gestart.