top

Relatie funderingen en bodemdaling

Thema's

Publicatie

20 september 2008

In opdracht van

KCAF

Bodemdaling kan zowel effect hebben op funderingen op staal als op houten paalfunderingen. Wanneer de combinatie van beide typen funderingen in dezelfde wijk voorkomen, wordt het helemaal een ingewikkeld verhaal. Lees wat de effecten zijn en welke dilemma’s er spelen.