top

Stimuleringsregeling klimaatadaptief inrichten particulier terrein – in voorbereiding

Thema's

Publicatie

20 juni 2019

Auteurs

Roy Abdoelkarim

In opdracht van

Gemeente Schiedam

Het beleid in de gemeente Schiedam is erop gericht om de stad beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, om meer water vast te houden in de stad en overtollig water op te vangen en geleidelijk af te voeren naar het oppervlaktewater.