top

Valuta voor veen in Friesland

Publicatie

13 december 2018

Auteurs

Truus Steenbruggen

In opdracht van

Provincie Friesland

Met Valuta voor Veen willen we een CO2-reductie bereiken in het Friese veenweidegebied met behoud van de agrarische functie van het gebied door hiervoor een compensatiemodel te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Hier kunnen andere agrariërs in het veenweidegebied weer gebruik van maken.