top

Veen, voer en verder- onderzoek naar alternatieve (natte) teelten bruikbaar voor de melkveehouderij

Thema's

Publicatie

13 augustus 2021

Auteurs

Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, Monique Bestman, Louis Bolk Instituut, Christian Fritz, Radboud Universiteit

In opdracht van

Programmabureau Utrecht West, Provincie Zuid-Holland, Radboud Universiteit Nijmegen

Om bodemdaling te voorkomen en de CO2-uitstoot te verminderen, wordt mogelijk in delen van het veenweidegebied het waterpeil niet meer verlaagd, maar stabiel gehouden of zelfs verhoogd. Hierdoor is het voor melkveehouders moeilijk om voldoende grasproductie van deze weiden te halen. Samen met de sector wordt gezocht naar alternatieve teelten die passen in dit bijzondere gebied en bruikbaar zijn voor de melkveehouderij.