top

Veenweiden in beweging

Thema's

Publicatie

20 september 2019

In opdracht van

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Veenweiden in Beweging is een verkennend gebiedsproces waarbij de gemeente Woerden (penvoerder), HDSR en de provincie Utrecht in dialoog zijn geweest met agrariërs om te komen tot een toekomstbestendig buitengebied. De bestuurders hebben alle resultaten onlangs goedgekeurd en hiermee is het proces afgerond.