top

Deelexpeditie Informatie bodem en fundering bij woningtransacties

In Nederland vinden woningtransacties plaats waarbij panden met funderingsproblemen verkocht worden aan partijen die zich niet bewust zijn van een mogelijk funderingsrisico of de hoge kosten die herstel met zich meebrengt. Dit levert onwenselijke situaties op, zowel voor de tijdige aanpak van de funderingsproblematiek als voor een correcte inprijzing van funderingsproblemen bij woningtransacties.

 

Er zijn diverse initiatieven geweest om deze situatie te verbeteren. Zij waren een goede start voor een betere informatievoorziening rondom funderingsproblemen voor aspirant-kopers, maar toch is deze nog niet optimaal.

Om die reden is de deelexpeditie ‘Informatievoorziening bodem en fundering bij woningtransacties’ gestart. Deze deelexpeditie werd geleid door Justin Beijer (Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) en Don Zandbergen (gemeente Rotterdam). Binnenkort worden de resultaten opgeleverd.

Aan de deelexpeditie namen deel de Gemeente Haarlem, BAR-organisatie, KBF, Gemeente Rotterdam, KCAF, ABN AMRO, Verbond van Verzekeraars, NVM, VBO, Ministerie van BZK, Gemeente Zaanstad, AFM, Vereniging Eigen Huis, Thijssen Makelaardij, RVO, De Alliantie, ING en Aveco de Bondt.

 

Naar verwachting zullen veel panden in Nederland de komende decennia een risico hebben op funderingsschade. Particuliere woningeigenaren zijn echter niet altijd op de hoogte van mogelijke funderingsschade onder hun woningen. Zo blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis dat 76% van 1.887 ondervraagden in risicogebieden zich niet bewust is van mogelijke funderingsproblemen. Daarnaast zijn er veel eigenaren die wel op de hoogte zijn van een funderingsprobleem aan hun woning, maar niet bereid zijn over te gaan tot funderingsherstel, tenzij het echt niet anders kan. Dit bijvoorbeeld omdat er onzekerheid is over het exacte probleem, er hoge kosten gemoeid zijn met herstel of een persoonlijke situatie overgegaan tot herstel moeilijk maakt.

 

Als gevolg hiervan vinden veel woningtransacties plaats waarbij panden met funderingsproblemen verkocht worden aan partijen die zich niet bewust zijn van een mogelijk funderingsrisico of de hoge kosten die herstel met zich meebrengt. Dit is onwenselijk.

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) hebben reeds maatregelen getroffen om de hierboven beschreven situatie te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de ‘funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden, waarin op postcodeniveau het aandeel panden dat potentieel op houten palen staat wordt weergegeven.

 

Hoewel deze initiatieven een goede start zijn geweest voor een betere informatievoorziening rondom funderingsproblemen voor aspirant-kopers, is deze nog niet optimaal. Om problemen niet verder naar de toekomst door te schuiven, hebben het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) en RVO daarom het initiatief genomen een deelexpeditie op te zetten.

 

Doel van deze deelexpeditie was om door middel van drie expertsessies kennis op te halen over a) hoe de huidige informatievoorziening eruit ziet b) hoe deze functioneert en c) hoe deze verbeterd zou kunnen worden en welke rol hier ligt voor verschillende stakeholders, zoals het Rijk, gemeenten, makelaars, banken, etc.

Resultaten deelexpeditie informatievoorziening bodem en fundering bij woningtransacties

De factsheet en het rapport van de deelexpeditie ‘Informatievoorziening bodem en funderingen bij woningtransactie’ zijn beschikbaar. In Nederland vinden woningtransacties plaats waarbij panden met funderingsproblemen verkocht worden aan partijen die zich niet bewust zijn van een mogelijk funderingsrisico of de hoge kosten die herstel met zich meebrengt. Dit levert onwenselijke situaties op, zowel voor de tijdige aanpak van de funderingsproblematiek als voor een correcte inprijzing van funderingsproblemen bij woningtransacties.

De deelexpeditie ‘Informatievoorziening bodem en fundering bij woningtransacties’ is opgericht  en aan het werk gegaan om de huidige situatie en knelpunten te verhelderen den oplossingsrichtingen te benoemen. Deze deelexpeditie werd geleid door Justin Beijer (Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) en Don Zandbergen (gemeente Rotterdam).

 

 

Funderingsloket

Verschillende gemeenten in Nederland zijn aangesloten bij het funderingsloket.
Inwoners kunnen hier meldingen maken van funderingsschade aan hun huis of informatie opvragen.  Sommige gemeenten hebben hiervoor een funderingskaart gemaakt.

 

Een voorbeeld hiervan is de gemeente Haarlem. Met de funderingskaart kan per adres gezocht worden naar de gegevens over de fundering van een pand. De kaart toont het funderingstype en of er al funderingsonderzoek of funderingsherstel is uitgevoerd. Ook is zichtbaar of in een bepaalde wijk problemen met de funderingen zijn.