top

Je bent bestuurder/politicus en je wilt meer weten over landgebruik van de veenweide

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Overheden hebben belang bij de ontwikkeling van andere vormen van landgebruik om de doelen op het gebied van broeikasgasreductie en het remmen van bodemdaling te halen. Uiteraard in de context van de transitieopgave van de landbouw. Voor een aantal grotere systeemveranderingen en instrumentontwikkeling is onder andere inzicht nodig in de impact van maatregelen op de lange termijn om bestuurlijk de juiste strategische lange termijn keuzes te kunnen maken. Overheden kunnen o.a. procesafspraken met ketenpartners maken, onderzoek, innovatie en markt- en ketenontwikkelingen stimuleren en randvoorwaarden stellen. 

Thema's

Landgebruik veenweide
Om bodemdaling en broeikasgasuitstoot in veenweidegebieden af te remmen moet de bodem natter gemaakt worden. Dit vraagt een andere blik van agrariërs op de ontwikkeling van bijvoorbeeld een gezonde grasmat voor koeien, de bedrijfsvoering en de wijze van beweiding. Zij kunnen overschakelen op het (deels) telen van gewassen die bestand zijn tegen veel water, zoals de lisdodde, kroosvaren en cranberries. Hier wordt veel onderzoek naar gedaan.
Meer over Landgebruik veenweide

Deze experts helpen je verder