top

Je bent agrariër/terreinbeheerder en je wilt meer weten over financiering

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Schade en overlast als gevolg van bodemdaling kunnen groot zijn. In het landelijk gebied gaat bodemdaling gepaard met verregaande vragen rondom de bedrijfsvoering van de landbouw, de klimaatopgave (CO2 uitstoot), funderingen, natuur en waterbeheer. Wat is er bekend over de kosten en wat voor mogelijkheden hebben de agrariër/terreinbeheerder om dit te financieren? Wat is de juridische positie van een agrariër/terreinbeheerder als het gaat om bodemdaling? Wat is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden? Zijn er mogelijk nog andere partijen die kunnen bijdragen?

Thema's

Financiering
De kosten die ontstaan door bodemdaling en funderingsproblemen lopen op. In het stedelijk gebied gaat het om kosten voor het herstel of voorkomen van schade aan gebouwen, groen en infrastructuur. In het landelijk gebied moeten agrariërs steeds vaker maatregelen nemen om bodemdaling te beperken en/of verandert de functie van het land. Ook dat zorgt voor hoge kosten. Wie gaat dat allemaal bekostigen?
Meer over Financiering

Deze experts helpen je verder