top

Je bent bestuurder/politicus en je wilt meer weten over financiering

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Schade en overlast door bodemdaling kunnen groot zijn. In het stedelijk gebied gaat het om schade aan funderingen, (bedrijfs)panden, tuinen, terrassen en infrastructuur. In het landelijk gebied om vragen rondom de bedrijfsvoering van de landbouw, de klimaatopgave (broeikasgasemissies) en waterbeheer. Hoewel strikt juridisch schade niet zomaar de verantwoordelijkheid van de overheid is, kan zij ook niet wegkijken maar zal zij systeemverantwoordelijkheid nemen. Wat is bekend over de kosten, wat is de juridische positie van de overheid en welke mogelijkheden zoals heffingen, gemeentefonds en rioolheffing hebben overheden om mee te financieren? 

Thema's

Financiering
De kosten die ontstaan door bodemdaling en funderingsproblemen lopen op. In het stedelijk gebied gaat het om kosten voor het herstel of voorkomen van schade aan gebouwen, groen en infrastructuur. In het landelijk gebied moeten agrariërs steeds vaker maatregelen nemen om bodemdaling te beperken en/of verandert de functie van het land. Ook dat zorgt voor hoge kosten. Wie gaat dat allemaal bekostigen?
Meer over Financiering

Deze experts helpen je verder