top

Podcast over de reductie van broeikasgassen in de veenweiden

Thema's

Publicatie

17 september 2022

Studio Veenweide – De verdieping is een podcastserie van het NOBV met colleges over de reductie van broeikasgassen in het veenweidegebied. Ook in deze serie komen verschillende aspecten van het onderzoeksprogramma aan bod aan de hand van de 6 M-cyclus: Meten, Mechanistisch begrip, Modelleren, Maatschappelijk kosten-batenanalyses (MKBA’s), Maatregelen en Monitoren. In elke aflevering geeft één onderzoeker een hoorcollege over de betreffende M.