top

Podcast serie van Studio Veenweide

Thema's

Publicatie

17 september 2022

De podcast Studio Veenweide is een serie over meten, weten en voorspellen.
Presentator Inge Diepman gaat vanuit de studio in Zegveld in gesprek met onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers over het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Verschillende aspecten van het onderzoeksprogramma komen aan bod aan de hand van de 6 M-cyclus: Meten, Mechanistisch begrip, Modelleren, Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), Maatregelen en Monitoren. In zes afleveringen worden de problemen en mogelijke oplossingen in het veenweidegebied belicht. Ook wordt de stand van zaken van huidig onderzoek toegelicht en wordt er vooruitgekeken naar het veenweidegebied van de toekomst.