top

Postcastserie Studio Veenweide: de Verdieping

Thema's

Publicatie

16 januari 2023

In opdracht van

NOBV

Studio Veenweide – De verdieping is een serie colleges over de reductie van broeikasgassen in het Veenweidegebied. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030.