top

Rietgoed; Textiel van lisdodde

Thema's

Publicatie

13 januari 2022

Auteurs

Iris Veentjer

In opdracht van

Gemeente Rotterdam

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2 uitstoot flink moet worden teruggebracht. Daarvoor kijkt de overheid onder andere naar alternatieve landbouw. Eén van die alternatieven is de natte teelt: het telen van planten die in het water groeien. De rietsigaar – ook wel lisdodde – is er daar één van. Maar wat kunnen we er mee? Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van textiel gemaakt van deze rietsigaar onder de naam Rietgoed.