top

Veldreportage Studio Veenweide #4 – weidevogels

Thema's

Publicatie

20 november 2021

In opdracht van

NOBV

Een graadmeter voor de gezondheid van weidelandschap is de aanwezigheid van de grutto. Veel boeren en vrijwilligers zorgen her en der in het veenweidegebied voor deze en andere weidevogels, vaak door middel van speciale weidevogelprogramma’s. Ecoloog Dick Melman nam presentator Inge Diepman mee het veld in om te praten over de waarde van weidevogels.