top

Veldreportage Studio Veenweide #5: Maatregelen A – waterinfiltratiesystemen

Thema's

Publicatie

18 september 2022

Om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen in veenweidegebied tegen te gaan worden de effectiviteit van maatregelen onderzocht. Daarbij wordt onder andere gekeken naar waterinfiltratiesystemen. In Zegveld liggen verschillende proefvelden met waterinfiltratiesystemen. Youri Egas (KTC Zegveld) ging op een van de NOBV-onderzoeklocaties in Zegveld in gesprek met presentator Inge Diepman over waterpeilstrategieën en waterinfiltratiesystemen.