top

Je bent agrariër/terreinbeheerder en je wilt meer weten over water in de veenweide

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Het verhogen van de (grond)waterpeilen op en rond percelen is een ingrijpende maatregel waar kosten aan verbonden zijn. Welke effecten van WIS (waterinfiltratiesystemen) kan ik verwachten? Hoe effectief is deze maatregel voor mijn bedrijfsvoering en zitten er ook risico’s aan? Hoe kan ik dit benutten voor groenblauwe diensten? Welke regelingen zijn er en hoe leg ik het aan? Hoe pakken mijn collega’s dit aan? Welke maatregelen zijn effectief om de waterkwaliteit te verbeteren? En wat is laatste stand op het gebied van beleid en wetgeving?

Thema's

Water in de veenweide
Met het verhogen van slootpeilen en toepassen van waterinfiltratiesystemen kunnen de grondwaterpeilen op percelen worden verhoogd. Deze ingrijpende maatregelen zijn nodig om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling ontwikkelde een factsheet rondom waterinfiltratiesystemen die leidde tot een KIWA-richtlijn voor ontwerp, aanleg en beheer van van veenweideinfiltratie.
Meer over Water in de veenweide