top

Je bent agrariër/terreinbeheerder en je wilt meer weten over wet- en regelgeving rond bodemdaling

Wij helpen je graag!
Stel ons een vraag

Wanneer er schade en overlast optreden door bodemdaling of maatregelen rond bodemdaling, hebben partijen behoefte aan objectieve kennis over wet- en regelgeving. De agrariër/ terreinbeheerder kent wetten rond de bedrijfsvoering en het grond instrumentarium. Maar ook voor bodemdaling wil hij of zij graag weten waar hij of zij staat ten opzichte van andere partijen zoals overheden en andere eigenaars/bewoners. Wat is bekend over de juridische positie van agrariër/terreinbeheerder en andere betrokken partijen? Wat is bekend over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden? Welke oplossingen zijn denkbaar en wat zijn hiervan de juridische consequenties?

Thema's

Wet- en regelgeving
Er is geen aparte wettelijke regels voor bodemdaling of funderingsproblemen. Pas als duidelijk is wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen wordt ook duidelijke welke wetten en regels van toepassing zijn. In de praktijk gaat het vaak om wet- en regelgeving rondom bodem, water, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, natuur en landbouw.
Meer over Wet- en regelgeving