top

Je bent ambtenaar en je wilt meer weten over wet- en regelgeving rond bodemdaling

Wij helpen je graag!
Stel ons een vraag

Wanneer er schade en overlast optreedt als gevolg van bodemdaling, hebben partijen snel behoefte aan objectieve kennis over de wet- en regelgeving. De overheid wil graag weten waar hij staat ook ten opzichte van andere betrokken partijen zoals eigenaars/bewoners, agrariërs en andere overheden. Wat is bekend over de juridische positie van overheden en andere betrokken partijen? Wat is bekend over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden? Welke oplossingen zijn er denkbaar en wat zijn hiervan de juridische consequenties?

Thema's

Wet- en regelgeving
Er is geen aparte wettelijke regels voor bodemdaling of funderingsproblemen. Pas als duidelijk is wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen wordt ook duidelijke welke wetten en regels van toepassing zijn. In de praktijk gaat het vaak om wet- en regelgeving rondom bodem, water, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, natuur en landbouw.
Meer over Wet- en regelgeving