top

Je bent eigenaar/bewoner en je wilt meer weten over wet- en regelgeving rond bodemdaling

Wij helpen je graag!
Stel ons een vraag

Wanneer een eigenaar/bewoner geconfronteerd wordt met schade door bodemdaling heeft deze behoefte aan makkelijk te ontsluiten objectieve kennis over de wet- en regelgeving. De eigenaar/bewoner wil graag weten waar hij of zij staat, ook ten opzichte van andere partijen zoals de overheden. Wat is bekend over de juridische positie van een eigenaar/bewoner en van de andere betrokken partijen? Wat is bekend over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden? Welke oplossingen zijn denkbaar en wat zijn hiervan de juridische consequenties? 

Thema's

Wet- en regelgeving
Er is geen aparte wettelijke regels voor bodemdaling of funderingsproblemen. Pas als duidelijk is wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen wordt ook duidelijke welke wetten en regels van toepassing zijn. In de praktijk gaat het vaak om wet- en regelgeving rondom bodem, water, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, natuur en landbouw.
Meer over Wet- en regelgeving