top

Water en bodem sturend: de kennisopgave

30 november 2022

Als we de juiste kennis op de juiste plaats krijgen komt ‘water en bodem sturend’ een stuk dichterbij.

 

De ambities

Om de ambities van het Kabinet om te zetten in daden is maatwerk nodig; elk gebied is verschillend en het water- en bodemsysteem is complex. Dat maatwerk komt tot stand in gebiedsprocessen; het woord valt 23 keer in de kamerbrief water en bodem sturend. (Gebieds-)kennis is daarbij dé succesfactor. Hoe zorgen we er voor dat alle betrokkenen begrijpen waar het over gaat, eigen kennis inbrengen en weten wat ze moeten doen?

 

Dat doen we in de eerste plaats door goed gebruik te maken van de kennis die er al is of op dit moment wordt ontwikkeld. Op het gebied van bodemdaling en funderingen bijvoorbeeld:

 

Als Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen zetten we ons dagelijks in om kennis op de juiste plek te krijgen. In deelexpedities brengen stakeholders kennis over problemen en oplossingen actief bij elkaar. Er zijn 12 deelexpedities o.a. over teelt bij hoog waterpeil, nieuwbouw op slappe bodem, lichte ophoogmaterialen en beheer van het grondwater in de bebouwde omgeving.

 

Onze kennisbank geeft een overzicht van de beschikbare kennis en we zorgen dat vragen van burgers en professionals op de juiste plek komen.

 

Tot slot
In onze visie is het essentieel om bij de communicatie over water en bodem sturend de individuele burger en ondernemer niet te vergeten. Zij gaan de gevolgen ook merken. Laten we zorgen dat het verhaal over de toekomst van ons land ook voor hen goed wordt verteld. Daar helpen we graag bij!

Heeft u vragen? Mail naar info@kbf.nl