top

Je bent ambtenaar en je wilt meer weten over financiering

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Schade en overlast als gevolg van bodemdaling kunnen groot zijn. In het stedelijk gebied gaat het om schade aan funderingen, (bedrijfs)panden, tuinen en terrassen en schade aan boven- en ondergrondse infrastructuur. In het landelijk gebied gaat bodemdaling gepaard met vragen rondom de bedrijfsvoering van de landbouw, de klimaatopgave (CO2 uitstoot) en waterbeheer. Wat is bekend over de kosten en wat is de juridische positie van de verschillende overheden als het gaat om schade door bodemdaling? Welke mogelijkheden – zoals gemeentefonds, rioolheffing, waterschapsheffing en dergelijke- hebben overheden voor financiering? 

Thema's

Financiering
De kosten die ontstaan door bodemdaling en funderingsproblemen lopen op. In het stedelijk gebied gaat het om kosten voor het herstel of voorkomen van schade aan gebouwen, groen en infrastructuur. In het landelijk gebied moeten agrariërs steeds vaker maatregelen nemen om bodemdaling te beperken en/of verandert de functie van het land. Ook dat zorgt voor hoge kosten. Wie gaat dat allemaal bekostigen?
Meer over Financiering

Deze experts helpen je verder