top

Coaching IBOR bodemdalingproof

Binnen de deelexpeditie Coaching IBOR Bodemdalingproof zijn vijf leidraden ontwikkeld die gemeenten helpen bij het verankeren van de aanpak van bodemdaling in gemeentelijk beleid. Van strategie tot financiering tot beheer en uitvoering. De concrete en bondige handvatten helpen bij het programmatisch werken aan bodemdaling in bebouwd gebied.

Programmatisch werken aan bodemdaling in bebouwd gebied

Handzame tools voor inbedding aanpak in de organisatie. 

Binnen de deelexpeditie Coaching IBOR Bodemdalingproof zijn vijf leidraden ontwikkeld die gemeenten helpen bij het verankeren van de aanpak van bodemdaling in gemeentelijk beleid. Van strategie tot financiering tot beheer en uitvoering. De concrete en bondige handvatten helpen bij het programmatisch werken aan bodemdaling in bebouwd gebied.

Leidraad 1: Stappenplan

Dit beknopte stappenplan (5 pagina’s) beschrijft de organisatie van de bestuurlijke opdracht tot het ontwikkelen van een programmaplan waaraan structureel uitvoering gegeven kan worden. Het document is doorspekt met tips en voorbeelden.

Leidraad 2: Urgentiedocument

Deze notitie is te gebruiken als voorbeeldtekst in een bestuurs- en/of beleidsdocument.

Leidraad 3: Notitie financiën

Deze notitie beschrijft welke financiële aspecten en omwenteling nodig zijn voor een duurzaam beheer van de openbare ruimte.

Leidraad 4: DIN model aanpak bodemdaling

Deze PowerPoint toont een doelen-inspanningen-netwerk om met elkaar te bespreken en te bepalen welke onderdelen van toepassing zijn bij het opstellen van een passend programmaplan.

Leidraad 5: de bibliotheek coaching documenten 

Via deze Excel hebben gemeenten toegang tot een schat aan voorbeelden van andere gemeenten: van raadsinformatiebrieven tot presentatie voor bewoners, van tools tot achtergronddocumenten. 

 

Stuur een mail naar info@kbf.nl om de Excel te ontvangen.

Achtergrond deelexpeditie

De afgelopen jaren werkten we vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling aan verschillende tools om gemeenten te helpen bij de aanpak van bodemdaling. Toch bleek uit verschillende interviews dat gemeenten moeite hadden met het ontwikkelen en inbedden van een structurele aanpak. 

Dat was de aanleiding voor het opzetten van een training via de deelexpeditie Coaching IBOR Bodemdalingproof (IBOR: integraal beheer openbare ruimte). De deelexpeditie is in 2021 gestart en mogelijk gemaakt door de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. De gemeenten Amsterdam, Krimpenerwaard, Capelle aan den IJssel, Gouda, Zaanstad, Westland, Woerden en Rotterdam participeerden met een gemengd team van projectleiders van (openbare) ruimte, beheerders en financiële experts. De trekkers van deze deelexpeditie waren Martine Coevert (gemeente Amsterdam) en Arend van Woerden (Sweco). 

 

Een aantal gemeenten is het al gelukt bodemdalingsbeleid te ontwikkelen en daar vervolg aan te geven of is daar momenteel mee bezig (bijvoorbeeld Woerden, Gouda en Rotterdam). Aan de hand van die voorbeelden is in deze deelexpeditie een aanpak ontwikkeld die ook voor andere gemeenten toe te passen is. De aanpak is aan de hand van een casus in samenwerking met de gemeente Westland aangescherpt. Dit heeft geleid tot de oplevering van de vijf leidraden, ofwel ondersteunende hulpmiddelen om een eigen gedragen programma Bodemdaling te ontwikkelen.